Добре дошли в портала
за услуги на oбщина Габрово


Тук можете да:

  • намерите информация за предоставяните електронни услуги с бланки за попълване;
  • подадете искане за извършване на електронна услуга;
  • направите справка за заявените от вас електронни услуги и техния статус.