Порталът е в процес на развитие и допълване на информацията. За повече подробности можете да се свържете с нас.
Добре дошли в портала
за услуги на oбщина Радомир


Тук можете да:

  • намерите информация за предоставяните електронни услуги с бланки за попълване;
  • подадете искане за извършване на електронна услуга;
  • направите справка за заявените от вас електронни услуги и техния статус.
Телефони за контакти с
Община Радомир:
0777/ 80507
0777/ 82490